Mateřská škola Pramínek, Josefa Suka 2513, Teplice


kolaz

Mateřská škola Pramínek : Aktuality

Zvýšení cen stravného v MŠ

Zvýšení cen stravného od 1. 5. 2020
Doplatek stravného

Aktuálně 16.3.2020:

Rada města Teplice rozhodla o přerušení provozu mateřských škol
Pro žádost o ošetřovné si rodiče mohou přijít zítra tj. 17.3.2020 do MŠ mezi 9.00 - 12.00 h. nebo si o něj napsat e-mailem: info@mssukova.cz.

Aktuálně 10.3.2020:

Tisková zpráva o uzavření základních a středních škol

Povinně zveřejňované informace:

Schválení odpisových plánů na rok 2020

Návrh rozpočtu a střednědobého výhledu mateřské školy Pramínek na rok 2020

Návrh rozpočtu mateřské školy Pramínek na rok 2019
Návrh střednědobého výhledu 2019
Schválený rozpočet na rok 2019

Rozpočet mateřské školy Pramínek na rok 2018
Návrh střednědobého výhledu
Informační memorandum MŠ

Zápis do Mateřské školy Pramínek, Josefa Suka 2513, Teplice

Informace o zápisu do MŠ na školní rok 2020/2021

Termín: 5. 5. 2020

Čas : 8.00 - 11.30 hod. a 14.00 - 16.00 hod.

V den zápisu dítěte do mateřské školy se dostavte a předložte:

  1. Řádně vyplněnou žádost k přijetí dítěte do MŠ a kopii očkovacího průkazu. Žádost k přijetí dítěte do MŠ si vyzvednete v MŠ od 22.4.2020 do 30.4.2020 mezi 8.00 - 14.00 nebo stáhnete zde.
  2. Rodný list dítěte.
  3. Občanský průkaz zákonného zástupce dítěte - budou přijímány pouze děti s trvalým bydlištěm v Teplicích. Cizinci předloží pas s povolením k pobytu.
  4. V případě rozvedených rodičů - pravomocný rozsudek o svěření dítěte do vlastní péče - kopii.

K zápisu se dostaví jeden zákonný zástupce dítěte, které bude od 1. 9. 2020 plnit povinnou předškolní docházku. Při rozhodování o přijetí dítěte do mateřské školy se ředitelka školy řídí správním řádem a kritérii pro přijetí, se kterými budou zákonní zástupci seznámeni v den zápisu.

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ

2. MOŽNOST - odeslání poštou, datovou schránkou nebo e-mailem (pouze s elektronickým podpisem)

Termín: do 5. 5. 2020

V tomto případě s žádostí odesíláte kopii očkovacího průkazu, rodného listu a občanského průkazu zákonného zástupce. Při rozhodování o přijetí dítěte do mateřské školy se ředitelka školy řídí správním řádem a kritérii pro přijetí, které jsou zveřejněny na stránkách MŠ.


www.medianet.cz