Mateřská škola Pramínek, Josefa Suka 2513, Teplice


kolaz

Mateřská škola Pramínek : Aktuality

Povinně zveřejňované informace:

Návrh rozpočtu mateřské školy Pramínek na rok 2019
Návrh střednědobého výhledu 2019
Schválený rozpočet na rok 2019

Rozpočet mateřské školy Pramínek na rok 2018
Návrh střednědobého výhledu
Informační memorandum MŠ

Zápis do Mateřské školy Pramínek, Josefa Suka 2513, Teplice
Informace o zápisu do MŠ, prázdninový provoz 2019

ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

Termín: čtvrtek 2. 5. 2019

Čas : 8.00 - 11.30 hod. a 14.00 - 16.00 hod.

V den zápisu dítěte do mateřské školy se dostavte a předložte:

  1. Řádně vyplněnou žádost k přijetí dítěte do MŠ potvrzenou ošetřujícím lékařem dítěte. Žádost k přijetí dítěte do MŠ si vyzvednete v MŠ od 22. 4. 2019 do 26. 4. 2019. Žádost o přijetí dítěte musí být podepsána oběma rodiči, u rozvedených rodičů lze k žádosti přiložit plnou moc druhého zákonného zástupce.
  2. Rodný list dítěte.
  3. Občanský průkaz zákonného zástupce dítěte - budou přijímány pouze děti s trvalým bydlištěm v Teplicích. Cizinci předloží pas s povolením k pobytu.
  4. V případě rozvedených rodičů - pravomocný rozsudek o svěření dítěte do vlastní péče - kopii.

K zápisu se musí dostavit zákonní zástupci dětí, které budou od 1. 9. 2019 plnit povinnou předškolní docházku. Při rozhodování o přijetí dítěte do mateřské školy se ředitelka školy řídí správním řádem a kritérii pro přijetí, se kterými budou zákonní zástupci seznámeni v den zápisu.


www.medianet.cz