Mateřská škola Pramínek, Josefa Suka 2513, Teplice


kolaz

Mateřská škola Pramínek : Aktuality

Povinně zveřejňované informace:

Rozpočet mateřské školy Pramínek na rok 2018

Návrh střednědobého výhledu

Informační memorandum MŠ

Zápis do Mateřské školy Pramínek, Josefa Suka 2513, Teplice

ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

Termín: 3. 5. 2018

Čas : 8.00 - 12.00 hod. a 13.00 - 16.00 hod.

V den zápisu dítěte do mateřské školy se dostavte a předložte:

  1. Řádně vyplněnou žádost k přijetí dítěte do MŠ potvrzenou ošetřujícím lékařem dítěte. Žádost k přijetí dítěte do MŠ si vyzvednete v MŠ od 26. 4. 2018 do 2. 5. 2018. Žádost o přijetí dítěte musí být podepsána oběma rodiči, u rozvedených rodičů lze k žádosti přiložit plnou moc druhého zákonného zástupce.
  2. Rodný list dítěte.
  3. Občanský průkaz zákonného zástupce dítěte - budou přijímány pouze děti s trvalým bydlištěm v Teplicích. Cizinci předloží pas s povolením k pobytu.
  4. V případě rozvedených rodičů - pravomocný rozsudek o svěření dítěte do vlastní péče - kopii.

K zápisu se musí dostavit zákonní zástupci dětí, které budou od 1. 9. 2018 plnit povinnou předškolní docházku. Při rozhodování o přijetí dítěte do mateřské školy se ředitelka školy řídí správním řádem a kritérii pro přijetí, se kterými budou zákonní zástupci seznámeni v den zápisu.


www.medianet.cz