Mateřská škola Pramínek, Josefa Suka 2513, Teplice


kolaz

Mateřská škola Pramínek : Naše škola

Mateřská škola se nachází v klidné čtvrti a téměř na okraji města Teplice. Pozemek sousedí s botanickou zahradou a v jeho bezprostřední blízkosti se nachází Janáčkovy sady, Písečný vrch s hvězdárnou, rozlehlý třešňový sad a veřejné dětské hřiště s komplexem prolézaček. Poloha školy je pro rozmanitost jejího okolí ideální pro seznamování dětí s přírodou, vytváření si kladného vztahu k ní a rovněž pro pohybový rozvoj dětí. Nedílnou součástí tohoto příjemného prostředí je zahrada, bohatá na stromy a květinové záhony, obklopující budovu mateřské školy. Rozsáhlé travnaté plochy, pískoviště a sestava různých prolézaček poskytují dětem dostatečné možnosti volného pohybu - bez pravidel, s nabídkou nářadí a náčiní.

Cílem výchovy naší mateřské školy je podpora rozvoje dětské individuality. Úkolem všech pedagogických pracovníků je poskytovat dětem dostatečné množství podnětů v oblasti citové a mravní výchovy s hlavním zaměřením na mezilidské vztahy, rozvíjet složky estetické výchovy a vztah ke kultuře a umění. Poskytovat dostatek prostoru k mluvenému projevu dětí a umožnit tak rozvoj komunikativní dovednosti. Je důležité vyhovět potřebám dětí, ponechat jim prostor, aby se mohly přizpůsobit, poskytovat jim potřebnou ochranu a jistotu, sdílet s nimi radost i smutek, nadšení i zklamání, porozumět jim. Vedeme děti ke vzájemné pomoci.

Důležitá je pro nás spolupráce s rodiči. Rodiče jsou dostatečně informováni o aktivitách a výchovných a vzdělávacích metodách MŠ. Je jim umožněn přístup do tříd, kde si mohou pohrát se svými dětmi, sledovat jejich činnost, prohlédnout si výstavku výtvarných prací a jiných výrobků z různých materiálů. Veškeré úsilí je směrováno k vybudování příjemného prostředí pro děti, které zde tráví větší část dne, a to tak, aby nepociťovaly odloučenost od rodičů a aby pro ně byl pobyt v mateřské škole přínosem jejich individuálního rozvoje. Pro vzájemné potěšení pořádáme pravidelné besídky.

Seznam zaměstnanců

Ředitelka Lenka Sigmundová
Zástupkyně / učitelka Taťána Spodniaková
Učitelky Jana Štajnerová
Irena Nováková
Alena Prokopová
Pavla Šilhavá Růžanská
Pavla Krycnerová
Bc. Hana Kroupová
Bc. Jana Biskupová
Bc. Dominika Klečková
asistent pedagoga Mgr. Miroslava Jägerová
Školnice Andrea Macková
Uklízečky Pavla Marková
Dana Weinerová
Vedoucí stravování Eva Tobišková
Kuchařky Milada Fílová
Helena Součková
Nelly Jilečková
Účetnictví Lenka Doubková


S účinností od 1.5.2018 je součástí týmu mateřské školy externě najatý Pověřenec GDPR - Ing. Jiří Tyšer, IČO: 68288620.


www.medianet.cz