Mateřská škola Pramínek, Josefa Suka 2513, Teplice


kolaz

Mateřská škola Pramínek : Informace pro rodiče

Třídy v MŠ

1. Koťátka 24 dětí učitelky: Bc.Hana Kroupová, Pavla Krycnerová, asistent pedagoga Radimíra Ježková
2. Berušky 26 dětí učitelky: Pavla Šilhavá Růžanská, Dominika Klečková
3. Káčátka 28 dětí učitelky: Irena Nováková, Bc. Dominika Baierová
4. Ptáčátka 28 dětí učitelky: Taťána Spodniaková, Lenka Sigmundová
5. Slůňátka 28 dětí učitelky: Alena Prokopová, Bc. Jana Biskupová
Celkem 134 dětí

Uspořádání dne (orientační)

06.00 - 09.45 - hry, spontánní a řízené činnosti, indiv. práce, cvičení a svačina
09.45 - 11.50 - příprava a pobyt venku
11.50 - 13.00 - příprava na oběd, oběd a příprava na odpočinek
13.00 - 14.00 - odpočinek
14.00 - 16.00 - svačina, hry, spontánní a individuální činnosti

Zápis do MŠ

Termíny pro podávání žádostí k přijímání dětí do Mateřské školy Pramínek ve školním roce 2018 / 2019: 3. 5. 2018 od 8.00 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do 16.00 hod.

Žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2018 / 2019 jsou vydávány v MŠ od 26. 4. 2018 do 2. 5. 2018 v době od 6.00 do 16.00 hod.

Den v mateřské škole

Mateřská škola je v provozu od 6.00 do 16.00 hodin. Ráno při příchodech setrvávají děti společně v jedné třídě, odkud se v 7.30 hod. rozcházejí do svých tříd.
Rodiče mají možnost přivádět děti v průběhu dopoledne do 8.45 hod. V době od 12.45 do 13.00 hod. odcházejí děti po obědě, ostatní děti odpočívají. Předškoláci se v této době pilně připravují na vstup do školy. Odpolední činnosti probíhají ve třídách v prvním patře, odkud se děti rozcházejí domů. Od 15.30 hodin se děti slučují do třídy v prvním patře. Rodiče doprovázejí dítě do mateřské školy a osobně je předají učitelce. Dítě vyzvedávají rodiče nebo osoby jimi pověřené přímo ze tříd MŠ.

Stravování dětí

Dítě, které je přítomno v době jídla se stravuje vždy. Podávají se tři jídla denně.
Dětem je v průběhu celého dne zajištěn pitný režim.

Poplatky

Stravné se hradí v hotovosti v běžném měsíci v termínu určeném mateřskou školou. Činí pro děti do 6 let 29,- Kč a pro děti s odloženou školní docházkou o 1 rok 32,- Kč za celý den. Úplata za předškolní vzdělávání je stanovena pro školní rok 2017 / 2018 ve výši 389,- Kč. Platby se provádějí v hotovosti v termínu určeném školou.

Uzavření MŠ

V době hlavních prázdnin - přerušení provozu od 2. 7. do 24. 8. 2018 - nejdéle do 31. 8. 2018. Důvodem k uzavření je rekonstrukce elektroinstalace v celém objektu a následné malování. O dokončení těchto prací budou rodiče informováni na stránkách školy, e-mailem nebo telefonicky.

Zájmová činnost

V MŠ pracují zájmové kroužky, do kterých mohou rodiče své děti přihlásit. U některých nutno přihlédnout ke schopnostem dítěte.


www.medianet.cz