Mateřská škola Pramínek, Josefa Suka 2513, Teplice


kolaz

Mateřská škola Pramínek : Informace pro rodiče

Třídy v MŠ

1. Koťátka 24 dětí učitelky: Bc.Hana Kroupová, Pavla Krycnerová
2. Berušky 26 dětí učitelky: Pavla Šilhavá Růžanská, Radimíra Ježková
3. Káčátka 28 dětí učitelky: Irena Nováková, Alena Baková
4. Ptáčátka 28 dětí učitelky: Taťána Spodniaková, Lenka Sigmundová
5. Slůňátka 28 dětí učitelky: Alena Prokopová, Bc. Jana Biskupová
Celkem 134 dětí

Uspořádání dne (orientační)

06.00 - 09.45 - hry, spontánní a řízené činnosti, indiv. práce, cvičení a svačina
09.45 - 11.50 - příprava a pobyt venku
11.50 - 13.00 - příprava na oběd, oběd a příprava na odpočinek
13.00 - 14.00 - odpočinek
14.00 - 16.00 - svačina, hry, spontánní a individuální činnosti

Zápis do MŠ

Termíny pro podávání žádostí k přijímání dětí do Mateřské školy Pramínek ve školním roce 2017 / 2018: 2. 5. 2017 od 8.00 hod. do 11.00 hod. a od 14.00 hod. do 16.00 hod.

Žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2017 / 2018 jsou vydávány v MŠ od 24. 4. 2017 do 27. 4. 2017 v době od 6.00 do 16.00 hod.

Den v mateřské škole

Mateřská škola je v provozu od 6.00 do 16.00 hodin. Ráno při příchodech setrvávají děti společně v jedné třídě, odkud se v 7.30 hod. rozcházejí do svých tříd.
Rodiče mají možnost přivádět děti v průběhu dopoledne do 8.45 hod. V době od 12.45 do 13.00 hod. odcházejí děti po obědě, ostatní děti odpočívají. Předškoláci se v této době pilně připravují na vstup do školy. Odpolední činnosti probíhají ve třídách v prvním patře, odkud se děti rozcházejí domů. Od 15.30 hodin se děti slučují do třídy v prvním patře. Rodiče doprovázejí dítě do mateřské školy a osobně je předají učitelce. Dítě vyzvedávají rodiče nebo osoby jimi pověřené přímo ze tříd MŠ.

Stravování dětí

Dítě, které je přítomno v době jídla se stravuje vždy. Podávají se tři jídla denně.
Dětem je v průběhu celého dne zajištěn pitný režim.

Poplatky

Stravné se hradí v hotovosti v běžném měsíci v termínu určeném mateřskou školou. Činí pro děti do 6 let 29,- Kč a pro děti s odloženou školní docházkou o 1 rok 32,- Kč za celý den. Úplata za předškolní vzdělávání je stanovena pro školní rok 2016/2017 ve výši 457,- Kč a pro školní rok 2017 / 2018 ve výši 389,- Kč. Platby se provádějí v hotovosti v termínu určeném školou.

Uzavření MŠ

V době hlavních prázdnin - přerušení provozu od 3. 7. do 28. 7. 2017.

Žádost o náhradní umístění si mohou rodiče podat pouze do 15. 5. 2017 v MŠ F. Šrámka, Jaselská, Josefa Ressla, Okrajová, Zelená - Čtyřlístek, Na Stínadlech - Kaštánek, MŠ a ZŠ Koperníkova.

Zájmová činnost

V MŠ pracují zájmové kroužky, do kterých mohou rodiče své děti přihlásit. U některých nutno přihlédnout ke schopnostem dítěte.


www.medianet.cz